Test ciążowy Pink Test

Test ciążowy Pink Test płytkowy,

PINK Test jest szybkim i wysoce czułym testem ciążowym służącym do wykrywania ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG) - hormonu, który występuje w moczu kobiet w ciąży.

Wykonanie badania testem ciążowym PINK Test jest bardzo proste, a wynik w postaci barwnych prążków na płytce testowej uzyskuje się w czasie 3 minut.

Opakowanie: 1 test

Opakowanie: 1 test

Hydrex

Cena: 11,90 zł

Działanie

Test ciążowy wykrywa w moczu hormon hCG (ludzką gonadotropinę kosmówkową). Hormon ten organizm kobiety zaczyna wytwarzać, jeśli jest ona w ciąży. W miarę rozwoju ciąży ilość hormonu hCG w moczu wzrasta.
Badanie testem ciążowym PINK Test można wykonać już po 6 dniach od momentu spodziewanego zapłodnienia. Jednak najlepiej wykonać je pierwszego dnia po terminie spodziewanej miesiączki.
Badanie testem PINK Test można wykonać o każdej porze dnia, jednak najlepiej z moczu porannego, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.
PINK Test wykrywa hormon hCG o stężeniu równym lub wyższym niż 25 mIU/ml. PINK Test został wystandaryzowany wobec WHO International Standard. Przebadano jak obecność innych hormonów w moczu wpływa na wynik testu ciążowego. Okazało się, że na wynik testu PINK Test nie ma wpływu LH (do ilości 300 mIU/ml), FSH (do ilości 1000 mIU/ml) i TSH (do ilości 1000 uIU/ml).

Działania niepożądane

Test ciążowy wykrywa w moczu hormon hCG (ludzką gonadotropinę kosmówkową). Hormon ten organizm kobiety zaczyna wytwarzać, jeśli jest ona w ciąży. W miarę rozwoju ciąży ilość hormonu hCG w moczu wzrasta.
Badanie testem ciążowym PINK Test można wykonać już po 6 dniach od momentu spodziewanego zapłodnienia. Jednak najlepiej wykonać je pierwszego dnia po terminie spodziewanej miesiączki.
Badanie testem PINK Test można wykonać o każdej porze dnia, jednak najlepiej z moczu porannego, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.
PINK Test wykrywa hormon hCG o stężeniu równym lub wyższym niż 25 mIU/ml. PINK Test został wystandaryzowany wobec WHO International Standard. Przebadano jak obecność innych hormonów w moczu wpływa na wynik testu ciążowego. Okazało się, że na wynik testu PINK Test nie ma wpływu LH (do ilości 300 mIU/ml), FSH (do ilości 1000 mIU/ml) i TSH (do ilości 1000 uIU/ml).

Zastosowanie

Badanie wykonuje się ze świeżo pobranego moczu.
Do badania najlepiej nadaje się mocz poranny, ponieważ zawiera on najwięcej hormonu hCG.
Badany mocz należy pobrać do czystego i suchego naczynia.
Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie.
Z kopertki wyjąć płytkę testową i plastikową pipetkę.
W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
Płytkę testową umieścić na poziomej powierzchni.
- Końcówkę plastikowej pipetki zanurzyć w badanym moczu. Ściskając górną część pipetki, napełnić ją moczem.
- Odmierzyć powoli 3 pełne krople moczu do owalnego okienka S na płytce testowej.
- Aby zapewnić poprawne wykonanie testu, pipetkę należy trzymać pionowo, ok. 1 cm nad powierzchnią płytki testowej tak, aby utworzyły się duże, swobodnie spadające krople, bez pęcherzyków powietrza.
- Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu w bibule przez strefę testową T i kontrolną C testu. Odczekać, aż w okienku wynikowym pojawią się barwne prążki.
- Wynik testu odczytać po 3 minutach od momentu wprowadzenia moczu do okienka S na płytce testowej
- Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę.
- Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

JAK INTERPRETOWAĆ WYNIK TESTU CIĄŻOWEGO PINK TEST
- Wynik dodatni (ciąża)
Pojawiają się dwa wyraźne prążki: w strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama lub słabsza niż intensywność barwy prążka C.
Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie jesteś w ciąży.
- Wynik ujemny (brak ciąży)
Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T nie pojawia się.
Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie nie jesteś w ciąży.
-Wynik niejednoznaczny
W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest niejednoznaczny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu płytkowego, ściśle przestrzegając instrukcji użycia.