DEET dietylotoluamid

wybierz producenta/zakres cenowy

DEET to środek skutecznie odstraszający owady. Blokuje receptory na ich czułkach uniemożliwiając atak.