Regulamin i polityka prywatności

Regulamin apteki internetowej www.strefalekow.pl

1. Postanowienia ogólne.

1.1 Niniejszy regulamin określa warunki dokonywania zakupów na stronie internetowej www.strefalekow.pl

1.2 Sprzedawcą jest firma Rzepczyk Spółka jawna z siedzibą w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 1a, NIP 6381787341, REGON 241739448, KRS 0000366410 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy. Zezwolenie na prowadzenie apteki nr ŚlWIF.KA.8520.1.173.2012 wydane przez Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Katowicach.

1.3 Podane w ofercie ceny, są cenami brutto. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy.

1.4 Apteka prowadzi sprzedaż leków wyłącznie dostępnych bez recepty lekarskiej (OTC – over the counter) oraz produktów dopuszczonych do obrotu na terytorium Polski, posiadających odpowiednie atesty i zezwolenia, wymagane przepisami prawa oraz nabytymi od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce.

2. Zakupy, płatności i dostawa.

2.1 Zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę;

2.2 Sprzedawca umożliwia sprawdzenie towaru, oraz odbiór osobisty w filii w Aptece Vita (43-210 Kobiór, ul. Kobiórska 1a) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00, w soboty w godzinach 9:00 – 13:00.

2.3 Klient dokonujący zakupu na odległość, który życzy sobie dostawę towaru za pośrednictwem kuriera lub Poczty Polskiej po skompletowaniu zamówienia wypełnia formularz w podsumowaniu zamówienia, w którym określa:

- dane do wysyłki,
- wybór płatności (pobranie, przelew, płatność online za pośrednictwem PayPro S.A.),
- wybór sposobu dostarczenia przesyłki (firma kurierska DPD, Poczta Polska lub Paczkomat InPost),

koszt dostawy:

    za pobraniem: przesyłka kurierska 20 złotych, przesyłka pocztowa 12 złotych, Paczkomat InPost 10 złotych

    przedpłata na konto: przesyłka kurierska 17 złotych, przesyłka pocztowa 6 złotych, Paczkomat InPost 5 złotych

    płatność online za pośrednictwem PayPro S.A.: przesyłka kurierska 19 złotych, przesyłka pocztowa 7 złotych, Paczkomat InPost 6 złotych

- telefon kontaktowy, który na życzenie klienta będzie przekazany kurierowi do kontaktu przed dostawą,
- ewentualne żądanie faktury VAT wraz z danymi do faktury (w przeciwnym razie zostanie wystawiony paragon fiskalny);

2.4 Każdy klient wybierający jako sposób zapłaty przedpłatę na konto powinien w terminie 3 dni dokonać przelewu na dane Strefalekow.pl, ul. Kobiórska 1a, 43-210 Kobiór, nr konta w banku AliorBank 04 2490 0005 0000 4530 1844 9701. W tytule płatności należy podać numer zamówienia lub dane umożliwiające identyfikację płatności. Apteka wysyła email z przypomnieniem o konieczności zapłaty jeśli w ciągu tygodnia zapłata nie pojawi się na koncie. Brak wpłaty w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie. Klient jest informowany o anulowaniu zamówienia automatycznie wysyłaną wiadomością email. Na życzenie klienta apteka może zrealizować anulowane wcześniej zamówienie.

2.5 Każdy towar staramy się wysłać w terminie do 7 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub wybraniu płatności za pobraniem i otrzymaniu pełnych danych do wysyłki;

2.6 Każda przesyłka jest starannie pakowana i zabezpieczona, jednak prosimy aby jej stan sprawdzić w chwili odbioru przy kurierze, a ewentualne uszkodzenie towaru prosimy zgłosić dostawcy, który jest zobowiązany spisać odpowiedni protokół zgłoszenia – prosimy o niezwłoczne zgłaszanie sprzedawcy wszelkich wad. Email: kontakt@strefalekow.pl telefon: 323288514.

2.7 Wszystkie produkty oferowane w Aptece są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.8 Apteka zastrzega sobie prawo do zmiany ceny produktu w sytuacji jej zmiany w hurtowni, a także wycofania produktu ze sprzedaży w związku z jego brakiem w hurtowni lub wycofaniem z obrotu.

2.9 Wszystkie zamówienia są przygotowywane do wysyłki jedynie przez wykwalifikowany personel Apteki.

3. Odstąpienie od umowy.

3.1 Zwroty są rozpatrywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827)

3.2 Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów innych niż koszt odesłania rzeczy, (art. 34 ust. 2 w zw. Z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta) składając stosowne oświadczenie na piśmie (wysłane pod adres Apteka Vita, ul. Kobiórska 1a, 43-210 Kobiór), telefonicznie (pod numer 323288514) lub emailem (pod adres kontakt@strefalekow.pl) w terminie czternastu dni od zawarcia umowy. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie dwudziestu dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą lub pocztą elektroniczną jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Można użyć Formularza Odstąpienia Od Umowy dostępnego do pobrania na końcu regulaminu w dolnej części strony.

3.3 W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym apteka została poinformowana o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych środków płatności, jakie zostały użyte przez Pacjenta w pierwotnej transakcji, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Pacjent nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Apteka nie przyjmuje przesyłek nadanych "za pobraniem".

3.4 Apteka zwraca koszt najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia przesyłki zwrotnej.

3.5 Sprzedawca przestrzega również przepisów kodeksu cywilnego oraz innych Ustaw.

4. Reklamacja

4.1 Reklamację prosimy zgłaszać mailem na adres kontakt@strefalekow.pl, listownie pod adres Apteka VITA, ul. Kobiórska 1a, 43-210 Kobiór lub pod numer telefonu: 323288514.

4.2 W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy określić, czy reklamacja opiera się na podstawie Ustawy konsumenckiej, czy na podstawie rękojmi, czy korzystając z gwarancji, a ponadto prosimy o opisanie:

    - zgłoszenie wady (usterki),
    - roszczenie,
    - dane, na które ma zostać wysłana odpowiedź (oczywiście jeżeli klient chce zachować formę wysyłkową);

4.3 Do każdej reklamacji ustosunkujemy się w terminie 7 dni; w razie konieczności wydłużenia tego terminu, apteka poinformuje Klienta o tym fakcie telefonicznie lub wysyłając wiadomość email.

4.4 Gwarancją są objęte te oferty, w których treści sprzedawca wyraźnie zaznaczył iż dana oferta jest objętą gwarancją, co nie ma wpływu (nie ogranicza) na pozostałe prawa każdego klienta.

4.5 Pacjent ma prawo wnioskować o odstąpienie od umowy, obniżenie ceny wadliwego produktu, jego naprawę lub wymianę.

5. Poufność i ochrona prywatności.

5.1 Firma Rzepczyk Spółka Jawna jest właścicielem wszelkich zdjęć i opisów zamieszczonych w naszych ofertach, dlatego zabrania się ich kopiowania bez uprzedniej zgody;

5.2 Administratorem danych osobowych jest firma Rzepczyk Spółka jawna z siedzibą w Kobiórze przy ul. Kobiórskiej 1a, NIP 6381787341, REGON 241739448, KRS 0000366410 Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy.

5.3 Kontakt z Administratorem możliwy jest przez wysłanie wiadomości email pod adres iod_apteka@kobior.eu lub listownie, pisząc pod adres Apteka Vita, ul. Kobiórska 1a, 43-210 Kobiór.

5.4 Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia oraz wszelkich czynności związanych z jego realizacją. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda użytkownika.
Dla użytkowników zarejestrowanych czyli zakładających konto w sklepie internetowym, dane przetwarzane będą do czasu usunięcia konta.
Dla użytkowników kupujących bez rejestracji, dane przetwarzane będą tylko do czasu zakończenia realizacji zamówienia.

5.5 Dane osobowe użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie newslettera będą przetwarzane w celu dostarczania informacji o ochronie zdrowia do czasu wycofania udzielonej zgody.

5.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Użytkownik może odwołać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez wysłanie wiadomości email pod adres iod_apteka@kobior.eu lub listownie, pisząc pod adres Apteka Vita, ul. Kobiórska 1a, 43-210 Kobiór.
Po odwołaniu zgody dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

5.7 Odbiorcami danych osobowych mogą podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, płatnościami online oraz logistyką. Przetwarzanie danych będzie miało miejsce w zakresie celów określonych w tej Polityce Prywatności oraz będzie wynikało z umów zawartych z tymi podmiotami.

5.8 Użytkownik ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących jego osoby narusza postanowienia RODO.

5.9 Apteka nie stosuje automatycznego profilowania użytkownika.

5.10 Apteka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).

5.11 Apteka stosuje metody i procedury ochrony danych osobowych, a dostęp do bazy mają wyłącznie określone osoby fachowe.

6. Polityka plików cookies.

6.1 Podczas korzystania z systemu Apteki Strefa Leków na urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze sklepu internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu osoby odwiedzającej stronę możliwe jest zapamiętanie np.: danych logowania, dzięki czemu nie ma potrzeby każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych do koszyka, czy oznaczenie linków jako już kliknięte. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych.

Pliki cookie nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzeń i nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

Użytkownik podczas przeglądania zawartości serwisu ma styczność z dwoma rodzajami plików cookie: sesyjnych oraz stałych.
Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu wylogowania z systemu apteki internetowej lub zamknięcia przeglądarki.
Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

Apteka stosuje poniższe rodzaje plików cookie:

- pliki niezbędne do działania systemu Apteki Internetowej umożliwiające prawidłowe działanie, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na urządzeniu uniemożliwia korzystanie z serwisu;

- pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w Aptece internetowej.

- pliki statystyczne - umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z systemu Apteki Internetowej;

- pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji m.in. wpisywanego hasła czy ustawień widoku;

- pliki reklamowe - pliki umożliwiające wyświetlanie reklam. Mogą one być wykorzystywane przez podmioty współpracujące w celu lepszego dopasowania reklamy.

- pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (np.: Facebook, Google+). Serwisy społecznościowe mogą wykorzystywać pliki cookies we własnym zakresie na zasadach określonych w polityce prywatności danego serwisu.

Przeglądarka internetowa (np.: Mozilla Firefox lub Google Chrome czy Internet Explorer) domyślnie zapisuje pliki cookie w pamięci. Możliwa jest zmiana tych ustawień tak, by program ich nie zapisywał. Informacje na temat sposobu wyłączenia zapisu cookies znajdują się w sekcji „pomoc” przeglądarki. Pliki mogą być także usunięte ręcznie po wizycie w Aptece Internetowej.

7. Obowiązki w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię

7.1 Sprzedawca spełnia wymogi ustawy z dnia 14 września 2012 r. o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (Dz. U. z 2012 r. poz. 1203);

7.2 Obowiązkami ujętymi w ww. ustawie nie są objęte produkty używane, toteż wykonanie przedmiotowych powinności odnosi się tylko do nowego sprzętu;

7.3 Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej ustawy dostawca jest obowiązany do:

1) dołączenia do produktu wykorzystującego energię, wprowadzanego do obrotu lub oddawanego do użytku, etykiety i karty sporządzonych w języku polskim;

2) dołączenia karty do wszelkich broszur lub innej dokumentacji dostarczanej wraz z produktem wykorzystującym energię;

3) umieszczenia na etykiecie i w karcie danych zgodnych z parametrami technicznymi produktu wykorzystującego energię;

7.4 Etykieta jest dostarczana dystrybutorowi nieodpłatnie;

7.5 Dystrybutor jest obowiązany umieścić na produkcie wykorzystującym energię etykietę w widocznym miejscu oraz udostępnić użytkownikowi końcowemu kartę tego produktu.  

8. Postanowienia końcowe.

8.1 Każdemu klientowi umożliwiamy prawo do indywidualnej negocjacji poszczególnych postanowień / warunków zakupu w drodze negocjacji danej oferty (w formie pisemnej);

8.2 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a w stosunku do konsumentów również przepisy ustaw konsumenckich;

8.3 W rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się kopiowania naszych zdjęć i innych materiałów autorskich, a jednocześnie uprzedzamy o odpowiedzialności za naruszenia norm prawnych wynikających z ww. aktu prawnego.

8.4 Pacjenci mają możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów przez platformę ODR (Online Dispute Resolution) znajdujący się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL


Pobierz formularz odstąpienia od umowy.Formularz Odtąpienia Od Umowy

Kobiór, dn. 24.05.2018 r.