Jak ułatwić sobie prowadzenie skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii

Oznaczenia w Farmakoterapii: Klucz do Bezpieczeństwa i Skuteczności

Właściwe oznaczenie jest kluczowym czynnikiem w procesie farmakoterapii, zwiększającym jej skuteczność i bezpieczeństwo.
Na podstawie doświadczeń audytowo-doradczych oraz konsultacji ze środowiskiem pielęgniarskim opracowano system prostych oznaczeń na etykietach samoprzylepnych. Etykiety informacyjne ułatwiają pracę z lekiem, są prostym, poręcznym i niedrogim rozwiązaniem.

Daty ważności otwartych produktów wielodawkowych.

Jednym z problemów spotykanych w apteczkach oddziałowych jest brak lub niewłaściwe określenie daty ważności otwartych produktów wielodawkowych. Rzadko zdarza się, że syropy, roztwory, krople, maści, kontrasty itp. po pierwszym otwarciu zachowują pełną stabilność, aż do upływu umieszczonej na opakowaniu daty ważności. Dlatego podmiot odpowiedzialny dla każdego z produktów indywidualnie określa warunki i dopuszczalny czas przechowywania po otwarciu.

Niestety, bardzo często napoczęte opakowania nie są oznaczane, i w konsekwencji są one stosowane aż do wyczerpania zawartości. Czasami wszystkie napoczęte leki są przechowywane w lodówce, mimo że nie określono dla nich takich wytycznych.
Innym problemem jest powszechne przekonanie, że przechowywanie w lodówce otwartych produktów takich jak. syropy, maści, krople zawsze zapewnia im świeżość itp.

Należy stanowczo podkreślić, że to nie postać, a skład i rodzaj użytych konserwantów, determinują stabilność konkretnego leku, a przez to określają warunki przechowywania. Przykładowo niektóre krople oczne mogą być przechowywane po otwarciu nawet kilka miesięcy, innych w ogóle nie wolno przechowywać, mimo że po użyciu część leku pozostaje w opakowaniu.

Rekomendowanym rozwiązaniem są etykiety przeznaczone do oznaczania dat ważności wielodawkowych opakowań leków, których przydatność po otwarciu jest ograniczona i krótsza od daty ważności podanej przez podmiot odpowiedzialny.
Aby uniknąć pomyłek, zalecamy by pierwsza osoba, która otwiera opakowanie wypełniła pole: DATA OTWARCIA, a po sprawdzeniu w ulotce, lub CHPL wypełniła drugie pole: ZUŻYĆ DO.
Każda kolejna osoba, korzystająca z leku, nie musi ponownie samodzielnie sprawdzać i dokonywać obliczeń, jeśli jest na przykład 60 dni, trzy tygodnie, lub 72 godziny od otwarcia. Korzyści wynikające z tego rozwiązania to zwiększenie bezpieczeństwa leczenia i oszczędność czasu personelu.
Etykiety precyzujące datę otwarcia i termin zużycia produktów wielodawkowych, mają kolor biały, rozmiar 32x20mm, pojedynczy pakiet liczy 1500 etykiet.

UWAGA, pacjent uczulony na lek!!!

Reakcja uczuleniowa na lek może manifestować się w różnorodny sposób, począwszy od łagodnej wysypki, poprzez duszności, skończywszy na wstrząsie zagrażającym życiu pacjenta. Leczenie objawów uczulenia na lek jest bardzo trudne, zatem najważniejsza pozostaje profilaktyka - czyli szczegółowy wywiad i bardzo wyraźna komunikacja ostrzegawcza dla osób ordynujących i podających leki pacjentowi.
Niestety informacja o uczuleniach nie zawsze jest widoczna, czy też właściwie wyeksponowana w dokumentacji pacjenta, a w przypadku dokumentacji elektronicznej, odpowiednie funkcjonalności oprogramowania nie zawsze są w pełni wykorzystywane. W konsekwencji nadal zdarza się, że mimo wynikającej z wywiadu wiedzy o tym, że pacjent jest uczulony na daną substancję, w trakcie leczenia jest ona podana, co stanowi zdarzenie niepożądane o bardzo duży współczynniku ryzyka.

Rozwiązaniem, które znakomicie sprawdza się już w wielu placówkach, są jaskrawe, czytelne i łatwe w użyciu etykiety samoprzylepne przeznaczone do oznaczania dokumentacji pacjentów uczulonych. Pole przeznaczone do wypełnienia umożliwia wpisanie nie tylko nazwy substancji leczniczej, ale także składnika diety, czy też tworzywa materiału medycznego, powodujące u pacjenta uczulenia. Etykiety te, w zależności od lokalnych preferencji personelu, są naklejane na historię choroby, kartę gorączkową, lub też historię opieki pielęgniarskiej – tak aby informacja pozostawała widoczna, a jednocześnie nie zasłaniała innych treści. Celem jest aby cały personel sprawujący opiekę nad pacjentem miał świadomość istniejącego uczulenia, co minimalizuje ryzyko omyłkowego podania substancji krytycznej.
Etykiety ostrzegające o uczuleniu mają jaskrawy, pomarańczowy kolor, rozmiar 32x20mm, pojedynczy pakiet liczy 1500 etykiet.

Data wyjęcia z lodówki vs data ważności: Jak prawidłowo przechowywać leki.

Jednym z najważniejszych aspektów zarządzania lekami jest prawidłowe przechowywanie. W przypadku niektórych leków, takich jak adrenalina, wymagane jest zachowanie zimnego łańcucha dystrybucji. Jednak w sytuacjach krytycznych, gdzie szybkość podania leku jest kluczowa, CHPL dopuszcza przechowywanie adrenaliny w temperaturze pokojowej przez 6 miesięcy od chwili wyjęcia z lodówki.

Niestety, często spotykamy się z niezgodnościami w przechowywaniu tego leku, takimi jak:

  • Przechowywanie adrenaliny poza lodówką powyżej sześciu miesięcy
  • Przechowywanie adrenaliny w lodówce
  • Brak oznaczenia daty wyjęcia z lodówki
  • Brak oznaczenia daty przydatności po wyjęciu z lodówki
  • Niejasne oznaczenia daty

Wszystkie te niezgodności podważają wiarygodność wpisów w ewidencjach kontroli zestawu przeciwwstrząsowego.
Dlatego oferujemy szpitalom i innym placówkom ochrony zdrowia czytelne, łatwe w użyciu etykiety samoprzylepne przeznaczone do oznaczania dat ważności leków.
Etykiety te mają kolor niebieski, rozmiar 32x20mm, a pojedynczy pakiet liczy 1500 etykiet.

Uwaga: Wysokie ryzyko upadku.

Upadek pacjenta w trakcie hospitalizacji zawsze wiąże się z dużym ryzykiem wystąpienia poważnego urazu. Podstawowym elementem profilaktyki upadków jest przeprowadzona na początku hospitalizacji ocena ryzyka upadku, a następnie zapewnienie świadomej opieki.

Wysokie ryzyko upadku występuje m.in. u pacjentów w wieku podeszłym, u osób z zaburzeniami równowagi, wzroku oraz słuchu, zaburzoną motoryką ruchową, pacjentów z opatrunkami gipsowymi, w niektórych zaburzeniach kardiologicznych oraz na skutek stosowania niektórych leków.

Poza identyfikacją zwiększonego ryzyka upadku, konieczna jest również edukacja pacjentów oraz zapewnienie specjalistycznej profilaktyki.
Znacznym ułatwieniem w opiece nad pacjentami zagrożonymi upadkiem są samoprzylepne kolorowe etykiety służące do oznaczenia dokumentacji pacjentów. Dzięki czytelnym ostrzeżeniom “UWAGA WYSOKIE RYZYKO UPADKU” zdecydowanie łatwiej zapobiegać upadkom pacjentów w trakcie hospitalizacji.
Etykiety te mają kolor żółty, rozmiar 32x20mm, a pojedynczy pakiet liczy 1500 etykiet.