Sprawdź Kleszcza Test Na Boreliozę u kleszcza

ACERBI Test Na Boreliozę u Kleszcza #Sprawdź Kleszcza pozwala sprawdzić czy kleszcz jest zarażony boreliozą

Nie wyrzucaj kleszcza, sprawdź go i bądź bezpieczny.

Opakowanie: Zestaw do wykonania 1 testu

ACERBI

Cena: 34,99 zł

Działanie:

Test "sprawdźkleszcza" to test płytkowy przeznaczony do szybkiego i bezpośredniego wykrywania bakterii boreliozy u kleszcza. Szybki test  "sprawdźkleszcza"  wykrywa bakterie B. garinii, B. afzelii, B. burgdorferi sensu stricto i B. spielmanii. 

BORELIOZA
Wśród chorób przenoszonych przez kleszcze - borelioza (choroba z Lyme) stanowi największy problem epidemiologiczny.
Bakterie boreliozy bytują w przewodzie pokarmowym kleszcza i za jego pośrednictwem są wprowadzane do organizmu żywiciela. Pierwsze objawy chorobowe możemy obserwować po ok. 10-14 dniach od ugryzienia.
Objawy boreliozy są zróżnicowane. Charakterystycznym objawem boreliozy jest rumień wędrujący.
Szybka diagnoza oraz właściwe leczenie mogą ograniczyć lub zapobiec wystąpieniu poważnych powikłań.

ZASADA DZIAŁANIA TESTU
System Comarison: Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) (2009 i 2013/2014)

JAK WYKONAĆ TEST?
W celu przeprowadzenia badania należy wyjąć test z foliowego opakowania rozrywając miejsce zgrzewu. Następnie przygotować pozostałe elementy potrzebne do wykonania testu: pipeta, butelka z odczynnikiem, patyczek drewniany, probówka.

Procedura pobierania próbek:
Badanie kleszcza najlepiej rozpocząć bezpośrednio po jego usunięciu. Ważnym elementem procedury testowania jest dokładne rozgniecenie kleszcza.

Ostrożnie usuń kleszcza i upewnij się, że kleszcz został usunięty w całości.
Kleszcza najlepiej usuwać pęsetą (lub odpowiednimi szczypcami lub haczykami) łapiąc go tuż przy nasadzie, czyli głowie i pociągając w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym jest wbity kleszcz. Miejsce po usunięciu należy zdezynfekować.

Procedura badania:
Optymalne wykonanie testu zależy od rozmiaru kleszcza:

 • kleszcz jest mniejszy niż 8 mm - procedura badania "małe i średnie kleszcze";
 • rozmiar kleszcza przekracza 8 mm - procedura "duże kleszcze".

- Kleszcze małe i średnie (< 8 mm):

 1. Umieścić kleszcza w probówce i dodać 3 krople odczynnika (buteleczka z odczynnikiem).
 2. Rozgnieść kleszcza drewnianym patyczkiem, aż płyn się odbarwi. Do rozgniecenia kleszcza użyj ostrej strony drewnianego patyczka. Następnie wyjmij drewniany patyczek.
 3. Z probówki pobrać pipetą uzyskany płyn. Upewnij się, że nie bierzesz żadnych cząstek kleszcza.
 4. Do dołka testu płytkowego należy odmierzyć 3 krople pobranego z probówki płynu. Upewnij się, że nie pobrano żadnych cząstek kleszczy, ponieważ mogą one zatkać pole testowe.
 5. Płyn zaczyna przebiegać przez pasek testowy. Odczekaj 10 minut na wynik testu.

Porady dotyczące aplikacji, jeśli płyn nie przechodzi prawidłowo:
Jeśli kawałki kleszcza dostały się do dołka testu, można dodać dodatkową kroplę płynu.

- Duże kleszcze:

 1. Umieść kleszcza w probówce.
 2. Zmiażdżyć kleszcza dostarczonym drewnianym patyczkiem (ostra strona).
 3. Pobierz płyn uzyskany po rozgnieceniu kleszcza pipetą. Upewnij się, że nie bierzesz żadnych cząstek kleszcza.
 4. Dodaj kroplę płynu uzyskanego po rozgnieceniu kleszcza do dołka testu płytkowego i zostaw na kilka sekund.
 5. Następnie dodaj 2 krople odczynnika (buteleczka z odczynnikiem) bezpośrednio do dołka.
 6. Płyn zaczyna przebiegać przez pasek testowy.
 7. Odczekaj 10 minut na wynik testu.

- Wynik testu:
Pozytywny wynik testu został oznaczony, gdy w polu reakcji kasety testowej pojawiają się dwie czerwone linie. Czerwona linia w regionie T (test) wskazuje pozytywny wynik testu - kleszcz jest nosicielem bakterii boreliozy (wykryto antygen Borrelia). Im mniej antygenów Borrelia jest obecnych, tym słabsza jest linia T. Słaba linia testowa jest również uważana za pozytywny wynik testu.

Druga czerwona linia w regionie C (check) wskazuje linię kontrolną, która potwierdza prawidłową wydajność testu. Linia C nie jest linią odniesienia i może mieć inną intensywność niż linia T.

- Interpretacja wyniku testu:
Pozytywny wynik testu oznacza, że kleszcz jest nosicielem jednego z 4 genotypów krętków boreliozy.
Jeżeli doszło do ugryzienia, pilnie skontaktuj się lekarzem pierwszego kontaktu, gdyż istnieje wysokie ryzyko zarażenia krętkami boreliozy.
Negatywny wynik testu oznacza, że kleszcz nie jest nosicielem bakterii boreliozy. Mimo ujemnego wyniku testu pamiętaj, że kleszcze przenoszą wiele chorób. W przypadku wystąpienia objawów, poinformuj lekarza, że doszło do ugryzienia.

- Nieprawidłowy wynik:
Jeśli po przeprowadzeniu testu nie pojawi się żadna linia kontrolna, test jest nieprawidłowy. Prawdopodobnie badanie nie zostało przeprowadzone prawidłowo lub data ważności wygasła.
W przypadku silnego barwienia tła po 10 minutach, kaseta testowa może być opłukana pod zimną bieżącą wodą, aby zmyć kolor tła; wynik badania pozostanie widoczny.

Wszystkie elementy zużytego testu należy włożyć do oryginalnego opakowania i postępować z nimi tak, jak z odpadkami. Nie należy używać ponownie żadnego z elementów zestawu testowego.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU TESTOWEGO:

 • Opakowanie foliowe, wewnątrz którego znajduje się 1 test płytkowy.
 • Opakowanie foliowe, wewnątrz którego znajduje się 1 pipeta, butelka z odczynnikiem, patyczek drewniany i probówka.
 • Instrukcja użycia.

Do przeprowadzenia testu potrzebny będzie zegarek lub stoper.

PRZECHOWYWANIE I STABILNOŚĆ:

 • Przechowywać w temperaturze 2-30 oC .
 • Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
 • Nie zamrażać.
 • Torebkę zawierającą test płytkowy otworzyć przed bezpośrednim wykonaniem testu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 1. Zestaw służy wyłącznie do badania kleszcza.
 2. Test może być użyty tylko 1 raz.
 3. Nie używać testu po upływie daty ważności.
 4. Nie wykonuj testu, jeżeli torebka foliowa z testem płytkowym jest uszkodzona lub nie jest szczelnie zamknięta.
 5. Należy używać wyłącznie oryginalnych elementów testowych podanych w zestawie.
 6. Zużyć kasetę testową w ciągu 60 minut po otwarciu.
 7. Kleszcz musi być dokładnie zmiażdżony drewnianym patyczkiem - bakterie boreliozy znajdują się w okrężnicy kleszcza.
 8. Podczas badania, kaseta testowa musi znajdować się na gładkiej powierzchni w pozycji poziomej.
 9. Patyczek drewniany służy wyłącznie do rozgniatania kleszcza w probówce.
 10. Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.