Test ciążowy AMIL

Amil płytkowy test ciążowy

AMIL służy do wczesnego zdiagnozowania ciąży, przeznaczony jest do samodzielnego wykonania w domu, tym samym zapewnia prywatność i daje możliwość uzyskania niemal natychmiastowego, łatwego do odczytania wyniku.Płytkowy test ciążowy AMIL charakteryzuje się wysoką czułością ( 25 mlU/ml, co pozwala na wykrycie hCG w moczy już około tygodnia po zapłodnieniu) i wykazuje dużą wiarygodność ( 99,98%). Warunkiem uzyskania pewnego wyniku jest prawidłowe przeprowadzenie testu, dlatego zawsze należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją.

Opakowanie: płytka testowa, pipeta, pojemniczek na mocz i instrukcja

Opakowanie: płytka testowa, pipeta, pojemniczek na mocz i instrukcja

Cena: 12,42 zł

Działanie

Test ciążowy AMIL wykrywa ludzką gonadotropinę kosmówkową (hCG) w moczu. Hormon pojawia się w organizmie ciężarnej kobiety około tygodnia po zapłodnieniu. Początkowo jego stężenie gwałtownie wzrasta, osiągając wartość szczytową między 8-10 tygodniem ciąży, a następnie utrzymuje się na stałym poziomie, aż do porodu.

Zasada działania testu opiera się na reakcji immunologicznej pomiędzy zawartymi w nim przeciwciałami ( przeciwko antygenowi hCG), a antygenem, czyli zawartą w moczu cząsteczką hCG. Reakcja zachodzi po dodaniu 3-4 kropel moczu i po kilku minutach uzyskuje się łatwy do odczytania wynik.

Zastosowanie

Test ciążowy AMIL można wykonać tak wcześnie jak to tylko możliwe, a więc 6-7 dnia od momentu spodziewanego zapłodnienia. Jednak dla uzyskania 99,98% pewności zaleca się przeprowadzenie testu w dniu spodziewanej miesiączki.

- Pobranie i przygotowanie próbki moczu
Próbkę moczu należy zebrać do czystego, suchego pojemnika. Próbka może być pobrana o dowolnej porze dnia, jednak poranny mocz zawiera największe stężenie hCG. Próbka może być przechowywana w temperaturze od 2? do 8? C do 48 godzin przed wykonaniem testu.
- Przeprowadzenie testu
Bezpośrednio przed wykonaniem testu należy wyjąć płytkę testową z folii. Następnie przy pomocy załączonej pipety nanieść 3-4 krople moczu na okienko próbki na płytce, zaczekać aż w okienku wyniku pojawią się barwne linie i po upływie 5 minut odczytać wynik. Wynik powinien być widoczny przez około 30 minut, po upływie tego czasu test należy wyrzucić.

INTERPRETACJA WYNIKÓW
- Wynik pozytywny: W okienku wyniku pojawią się dwie barwne linie, co oznacza ciążę. Linie mogą różnić się intensywnością zabarwienia ze względu na różny poziom hCG w poszczególnych etapach ciąży.
- Wynik negatywny: W okienku wyniku pojawi się tylko jedna linia w obszarze kontrolnym ( C ). Oznacza to brak ciąży.
- Próba nieprawidłowa: Jeżeli w obszarze kontrolnym nie pojawi się żadna linia oznacza to, że test nie został prawidłowo wykonany i należy go powtórzyć wykorzystując nowe opakowanie.