Helicobacter Antygen Test szybkie wykrywanie bakterii Helicobacter pylori w kale

Helicobacter Antygen Test jest testem skriningowym (przesiewowym).Ponieważ w większości przypadków zakażenie bakterią H. pylori nie daje objawów, każdy powinien regularnie, najlepiej raz do roku, badać się w ramach profilaktyki.

Helicobacter Antygen Test wykrywa antygen bakterii Helicobacter pylori.

Obecność antygenu H. pylori w organizmie człowieka świadczy o aktualnym zakażeniu.

W celu postawienia ostatecznej diagnozy i podjęcia ewentualnego leczenia, należy zwrócić się do lekarza.Przed rozpoczęciem testu należy zapoznać się dokładnie z instrukcją wykonania badania.

Opakowanie: 1 test

Opakowanie: 1 test

Hydrex,

marka:

Cena: 31,37 zł

Działanie

Test wykonuje się z próbki kału pobranej do pojemnika z roztworem, którego 3 krople nanosi się na płytkę testową.
Wynik testu odczytuje się w postaci barwnych prążków w czasie 10 minut.

Zastosowanie

- kał do badania może być pobrany o dowolnej porze dnia do dowolnego naczynia, uprzednio dokładnie umytego i wysuszonego,
- kał do badania nie powinien być pobierany w trakcie przyjmowania antybiotyków, inhibitorów, pompy protonowej czy preparatów bizmutu,
- badanie należy wykonać zaraz po pobraniu kału,
- przed przystąpieniem do wykonania badania, należy przygotować zegarek do odmierzania czasu odczytu wyniku testu.

Wskazania

Badanie powinny wykonać osoby, które obserwują u siebie dolegliwości jelitowo-żołądkowe.
Test do samodzielnego zastosowania.