Test Owulacyjny LH

Test owulacyjny do użytku domowego

Wyznacza dni płodne u kobiet

Pomocny, gdy kobieta chce zajść w ciążęLH Test jest szybkim testem paskowym służącym do wykrywania ludzkiego hormonu LH o stężeniu równym lub wyższym niż 40 mIU/ml.

Wykorzystuje on zjawisko nagłego wzrostu poziomu hormonu LH w moczu kobiety.

W opakowaniu LH Test znajduje się 5 testów paskowych, przy pomocy których można wyznaczyć najbardziej płodne dni w cyklu miesięcznym kobiety.

Wykonanie badania LH Testem jest proste: polega na zanurzeniu paska testowego w moczu i odczytaniu wyniku, który pojawia się w postaci barwnych prążków w czasie 5 minut.

Opakowanie: 5 testów

Opakowanie: 5 testów

Hydrex

Cena: 17,81 zł

Działanie

Owulacja (jajeczkowanie) jest to proces, w którym dochodzi do uwolnienia z jajnika kobiety dojrzałej komórki jajowej gotowej do zapłodnienia.
Komórka jajowa dostaje się do jajowodu, gdzie może zostać zapłodniona, jeśli dojdzie do spotkania z nasieniem mężczyzny.
Mniej więcej w połowie cyklu miesięcznego w organizmie kobiety dochodzi do nagłego wzrostu hormonu luteinizującego (tzw. "pik LH"). Owulacja następuje zwykle w ciągu 24 do 36 godzin po "piku LH". Z kolei komórka jajowa jest podatna na zapłodnienie w ciągu 24 do 36 godzin po owulacji.
Z tego wynika, że najdogodniejsze dla zapłodnienia są 2 - 3 dni następujące po "piku LH" i właśnie w tym czasie zajście w ciążę jest najbardziej prawdopodobne.

Zastosowanie

Wyznaczonego dnia zebrać mocz do czystego i suchego pojemnika.
Nie wykonywać badania z pierwszego moczu porannego.
Dla uzyskania lepszych wyników, każde badanie powinno być wykonane mniej więcej o tej samej porze dnia. Na około 2 godziny przed badaniem należy ograniczyć spożycie płynów. Daty, godziny i wyniki badań przeprowadzanych przez kolejne dni najlepiej notować na bieżąco.
-Tuż przed wykonaniem badania otworzyć foliową kopertkę przez jej rozdarcie.
Wyjąć pasek testowy chwytając za jego górną część.
Zwrócić uwagę, aby nie dotykać palcami pozostałej części testu.
W kopertce znajduje się również środek pochłaniający wilgoć, który należy wyrzucić.
-Pasek testowy zanurzyć w badanym moczu do odpowiedniej głębokości - tylko do linii MAX (nie wolno zanurzać powyżej tej linii).
-Po upływie 10 do 15 sekund wyjąć pasek testowy z badanego moczu i umieścić go na poziomej powierzchni.
Obserwować przemieszczanie się badanej próbki moczu przez strefę testową T i kontrolną C paska testowego. Odczekać, aż pojawią się barwne prążki.
-Wynik testu odczytać po 5 minutach od momentu zanurzenia paska testowego w moczu.
Jeśli nie pojawi się żadna barwna linia, odczekać jeszcze 1 minutę.
-Nie brać pod uwagę wyniku otrzymanego po czasie dłuższym niż 10 minut.

ODCZYTYWANIE WYNIKU TESTU

Wynik dodatni:
Pojawiają się dwa wyraźne prążki: W strefie testowej T i kontrolnej C. Intensywność barwy prążka T jest taka sama lub silniejsza niż natężenie barwy prążka C.
Taki wynik wskazuje, że prawdopodobnie owulacja pojawi się w ciągu 24 - 36 godzin.

Wynik ujemny:
Pojawia się prążek kontrolny C, prążek testowy T jest znacznie słabszy lub w ogóle nie pojawia się.
Taki wynik wskazuje, że nie nastąpił wzrost LH i należy wykonać nowe badanie następnego dnia.

Wynik niejednoznaczny:
W przypadku, gdy nie pojawia się żaden prążek lub pojawia się tylko prążek testowy T, wynik testu jest niejednoznaczny i należy powtórzyć badanie używając nowego testu paskowego.