HelicoTest - wykrywa Helicobacter Pylori

HelicoTest

Szybki test diagnostyczny do wykrywania zakażenia Helicobacter pylori we krwi.

Przeznaczony do samodzielnego wykonania.

Hexal

Cena: 31,00 zł

Działanie

HelicoTest stanowi środek pomocniczy w rozpoznawaniu zakażenia błony śluzowej żołądka bakterią Helicobacter pylori, co może wiązać się z występowaniem choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy oraz zapaleniem błony śluzowej żołądka lub dwunastnicy, a także innych chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego.
Uwaga! Ostateczne rozpoznanie wyżej wymienionych chorób nie może opierać się jedynie na dodatnim wyniku testu i wymaga potwierdzenia przez lekarza.

Zastosowanie

Materiał badany stanowi zaledwie 1 kropla krwi z opuszki palca, a wykonanie i ocena wyniku testu trwa 5 ? 10 minut.
Ocena testu: podstawą oceny jest wyłącznie pionowa linia, pojawiająca się w okienku testowym (T).
Wynik testu jest dodatni, gdy w polu kontrolnym (C) widoczna jest ciemnoczerwona linia, a w polu testowym (T) pojawia się linia w kolorze od bardzo jasno- do ciemnoczerwonego.
Wynik testu jest ujemny, gdy w polu kontrolnym (C) obecna jest linia czerwona, a w polu testowym (T) nie pojawia się w ogóle pionowa linia.
Wynik niemiarodajny: jeśli nie pojawiła się linia w polu kontrolnym (C), prawdopodobnie badanie nie zostało przeprowadzone prawidłowo lub zestaw testowy jest uszkodzony.
W takim przypadku należy powtórzyć test, używając nowego zestawu.