Alugastrin

Alugastrin zawiesina stosowana w leczeniu chorób przewodu pokarmowego przebiegających z nadkwaśnością, o właściwościach wiązania kwasu solnego.

Opakowanie: Butelka 250 ml

Opakowanie: Butelka 250 ml

Polfa Łódź

Cena: 11,31 zł

Działanie

Alugastrin łączy zalety szybkiego działania neutralizującego kwaśnego węglanu sodowego oraz buforującego działania charakterystycznego dla wodorotlenku glinu.